LK-1900BBS

Programmerbar tränsmaskin. Det går att ställa in trådspänningen utefter material, tråd och sömnadshastighet på panelen.

Egenskaper
50 mönster
Elektronisk trådspänning
Minneshistorik max. 20 000 stygn
Stygnlängd 0.1~10 mm (stegvis 0.1 mm)
Sömnadsområde 30 mm(L) x 40 mm(B) 
Nålstång  41.2 mm
Sömnadshastighet 3200 stygn/min 

Prospekt